برنامه ریزی تحصیلی اختصاصی در رتبه شو!

169,000+

دوره های برگزار شده

15,000+

اساتید رتبه شو

15

دوره های فعال

60,000+

دانش آموزان

اعتماد شده توسط

مشتریان سازمانی

logo

پلتفرم آموزش آنلاین رتبه شو به دنبال ایجاد بستری برای تدریس و برنامه ریزی تحصیلی اختصاصی است؛ بستری که اساتید و مشاوران آموزشی بتوانند زمان‌کاری و درآمدشان را خودشان تعیین کنند و دانش آموزان هم قادر باشند بر اساس شناخت ویژگی های فردی و نیازهای خود، مشاوره تحصیلی متانسب با خودشون رو داشته باشند.

دسترسی سریع

09365339046
enamad